Palveluihin kuuluuTieisännöintipalvelut yksityisteille ja kunnille
  • Yksityisteiden hallinnolliset tehtävät
  • Perusparannusten suunnittelu ja valvonta
Puutavaran sahaus
  • Sahapaikallani tai asiakkaan luona siirrettävällä kenttäsirkkelillä
Sahatavaran myynti
  • Suuremmat erät ennakkotilauksesta
  • Myös erikoismitat ja lujuusleimatut tilauksesta
Puunkuorinta
  • Sahapaikallani tai asiakkaan luona siirrettävällä kuorma-autoalustaisella VK 26 kuorimakoneella
Puunajo traktorikalustolla

Lumenauraus traktorilinkokalustolla

Soita ja kysy lisää -Timo 040 581 4156!


Tieisännöitsijä Timo Paunonen, Vanhasijantie 235, 79690 KAITAINEN, Puh. Puh. 040 581 4156 Mobiili